Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019

Các tác giả

  • Hoàng Đức Phúc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Trần Quang Trung Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Nguyễn Thị Kiều Anh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Đặng Thị Thanh Hà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Nguyễn Thị Mai Lan Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hải Yến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/177

Từ khóa:

Suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì, trẻ em dưới 5 tuổi, Hà Nội

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên tổng số 22.988 trẻ em dưới 5 tuổi tại 15 quận, huyện ở Hà Nội năm 2019 với mục tiêu mô tả thực trạng dinh dưỡng của trẻ. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) thể nhẹ cân của trẻ em dưới 5 tuổi tại 15 quận huyện là 4,2%, tỷ lệ SDD thể thấp còi là 10,6%, tỷ lệ SDD thể gầy còm là 2,8%, tỷ lệ thừa cân béo phì của trẻ em dưới 5 tuổi là 6,5%. Có sự khác biệt về tỷ lệ SDD thể nhẹ cân, SDD thể thấp còi, SDD thể gầy còm và tỷ lệ thừa cân béo phì (TCBP) giữa 2 giới, giữa khu vực nội thành và ngoại thành và giữa các nhóm tuổi. Do đó, thành phố Hà Nội cần tiếp tục giám sát tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của từng quận huyện hằng năm và duy trì các giải pháp can thiệp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, cụ thể tập trung giảm suy dinh dưỡng cho trẻ em khu vực ngoại thành và nhóm tuổi 24 – 36 tháng tuổi, đồng thời, cần kiểm soát thừa cân béo phì, đặc biệt ở trẻ em nội thành và từ 3 tuổi trở lên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Phúc, H. Đức ., Trung, T. Q. ., Anh, N. T. K. ., Hà, Đặng T. T. ., Lan, N. T. M. ., & Yến, N. T. H. . (2021). Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(6), 53–60. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/177

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả