Tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh COVID- 19: nghiên cứu định tính dưới góc nhìn từ người bệnh tại Việt Nam

Các tác giả

  • Vũ Đức Anh Trường đại học Y Dược Thái Bình
  • Nguyễn Thị Ái Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Lê Minh Hiếu Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Vũ Thị Kim Dung Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Bùi Thị Huyền Diệu Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • TineM. Gammeltoft Trường đại học Copenhagen, Đan Mạch

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/84

Từ khóa:

Đái tháo đường, dịch COVID-19, tuân thủ điều trị

Tóm tắt

Nghiên cứu định tính và trường hợp trên 23 bệnh nhân đái tháo đường týp II tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã được thực hiện năm 2020 nhằm mô tả về việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh COVID-19. Kết quả cho thấy việc đi khám đường huyết định kì hàng tháng của bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như lo sợ vì dịch bệnh, không sắp xếp được công việc do dịch. Không đi khám đường huyết kì hàng tháng cũng ảnh hưởng việc sử dụng thuốc của người bệnh như không uống thuốc, uống thuốc nhiều hơn hoặc tự ý mua thuốc ở bên ngoài. Dịch COVID-19 còn thay đổi lối sống của người bệnh như: Thay đổi việc tập thể dục, chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Nghiên cứu chỉ ra rằng dịch COVID-19 có những ảnh hưởng rõ rệt đến người bệnh đái tháo đường. Ảnh hưởng đến việc thực hiện tuân thủ điều trị bệnh đái thái đường như: Đi khám đái tháo đường định kỳ giảm, luyện tập thể dục bị hạn chế, không sử dụng thuốc do không đi khám và phải mua thuốc bên ngoài, chế độ ăn của bệnh nhân không thay đổi so với trước nhưng về việc sử dụng rượu/bia có xu hướng tăng do nghỉ dịch.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Anh, V. Đức ., Ái, N. T. ., Hiếu, . L. M. ., Dung, V. T. K. ., Diệu, B. T. H. ., & Gammeltoft, T. (2021). Tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh COVID- 19: nghiên cứu định tính dưới góc nhìn từ người bệnh tại Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 126–133. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/84

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả