Tỷ lệ tuân thủ dùng thuốc và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020

Các tác giả

  • Bùi Thị Huyền Diệu Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Ngô Văn Mạnh Trường Đại học Y Dược Thái Bình

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/405

Từ khóa:

Đái tháo đường týp 2, tuân thủ dùng thuốc, các yếu tố liên quan

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang với mục tiêu mô tả thực trạng tuân thủ dùng thuốc và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình từ tháng 5 năm 2020 tới tháng 9 năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong số 268 bệnh nhân được điều tra, 80,2% đối tượng nghiên cứu ≥ 60 tuổi; 60,4% đối tượng là nữ giới; 84,7% bệnh nhân tuân thủ dùng thuốc đái tháo đường; các yếu tố liên quan tới tuân thủ tốt là: Thu nhập hàng tháng ở mức cao, không có bệnh mắc kèm và không có biến chứng của đái tháo đường. Tỷ lệ tuân tủ điều trị thuốc đái tháo đường ở người bệnh điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình là tương đối cao. Cần tập trung tư vấn dùng thuốc cho các
đối tượng có thu nhập thấp và có các bệnh mắc kèm cũng như đã có biến chứng của đái tháo đường để nâng cao tỷ lệ tuân thủ dùng thuốc ở các nhóm đối tượng này.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

31-08-2021

Cách trích dẫn

Diệu, B. T. H. ., & Mạnh, N. V. . (2021). Tỷ lệ tuân thủ dùng thuốc và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(7), 108–114. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/405

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả