Một số yếu tố liên quan đến căng thẳng cảm xúc ở nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020

Các tác giả

  • Bùi Thị Huyền Diệu Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Nguyễn Thị Hà Phương Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Nguyễn Thị Minh Phương Trường Đại học Y Dược Thái Bình

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/147

Từ khóa:

Căng thẳng cảm xúc, bác sĩ, điều dưỡng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 146 bác sĩ và 74 điều dưỡng vào tháng 5 năm 2020 tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Với mục tiêu nhằm xác định một số yếu tố liên quan đến căng thẳng cảm xúc ở nhân viên y tế tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Không tham gia công tác quản lý, cơ sở vật chất chưa tốt, sự chưa phù hợp giữa thu nhập và lao động là những yếu tố có ảnh hưởng đến căng thẳng cảm xúc của nhân viên y tế. Những người tham gia công tác quản lý ít bị căng thẳng cảm xúc hơn so với những người không tham gia (21,8% so với 40,0%). Đối tượng nghiên cứu cho rằng cơ sở vật chất chưa tốt là yếu tố gây căng thẳng cảm xúc cao nhất 61,5%. Nhóm đối tượng cho rằng thu nhập và lao động không phù hợp gây căng thẳng cảm xúc chiếm 60,0%. Mối quan hệ với đồng nghiệp không tốt cũng gây cho nhân viên y tế những căng thẳng cảm xúc (60,0%). Nhân viên y tế không nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp có căng thẳng cảm xúc (57,1%) nhiều hơn là những người có sự giúp đỡ của đồng nghiệp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2021

Cách trích dẫn

Diệu, B. T. H. ., Phương, N. T. H., & Phương, N. T. M. . (2021). Một số yếu tố liên quan đến căng thẳng cảm xúc ở nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(8), 167–174. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/147

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả