Một số biến chứng và các bệnh mắc kèm của bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Thái Bình năm 2019 - 2020

Các tác giả

  • Ngô Văn Mạnh Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Bùi Thị Huyền Diệu Trường Đại học Y Dược Thái Bình

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/87

Từ khóa:

Đái tháo đường týp 2, biến chứng, bệnh mắc kem

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 300 bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại 30 xã/phường của tỉnh Thái Bình năm 2019 - 2020 với mục tiêu mô tả một số biến chứng và bệnh mắc kem của bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Biến chứng hay gặp nhất của người bệnh đái tháo đường týp 2 lần lượt là bệnh tim thiếu máu cục bộ mãn tính, suy tim và các bệnh mạch máu não với tỷ lệ tương ứng là 33,7%, 29,7% và 21%. Các bệnh bệnh nhân đái tháo đường hay mắc kem là tăng huyết áp, loãng xương với tỷ lệ tương ứng là 75,5%, 47%. 56,3% bệnh nhân có biểu hiện rối loạn mỡ máu. Có mối liên quan giữa các bệnh mắc kem cũng như biến chứng của đái tháo đường với thời gian mắc đái tháo đường. Có mối liên quan giữa suy tim và kiểm soát HbA1c kém.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Mạnh, N. V. ., & Diệu, B. T. H. . (2021). Một số biến chứng và các bệnh mắc kèm của bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Thái Bình năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 143–148. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/87

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả