Tình trạng dinh dưỡng và sức khoẻ của trẻ tại 3 trường mầm non huyện Vũ Thư, Thái Bình năm 2019

Các tác giả

  • Bùi Thị Huyền Diệu Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Ngô Văn Mạnh Trường Đại học Y Dược Thái Bình

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/82

Từ khóa:

Suy dinh dưỡng, trẻ 36 - 60 tháng tuổi, bệnh thường gặp

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang tại tháng 12 năm 2019 trên 445 trẻ từ 36 tới 60 tháng tuổi đang học tại 3 trường mầm non thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2019 nhằm mô tả tình trạng suy dinh dưỡng, các bệnh thường gặp và mối liên quan giữa chúng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi và gầy còm lần lượt là 12,8%, 24,3% và 3,1%. Tỷ lệ viêm đường hô hấp là 21,1%, tỷ lệ bệnh răng miệng là 50,3%, 3,8% trẻ bị viêm tai. Trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi có nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp cao hơn lần lượt là 4,7 và 2,8 lần so với trẻ không bị suy dinh dưỡng. Cần tăng cường truyền thông và đẩy mạnh các chương trình can thiệp để giảm thiểu tỷ lệ suy dinh dưỡng, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh ở trẻ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Diệu, B. T. H. ., & Mạnh, N. V. . (2021). Tình trạng dinh dưỡng và sức khoẻ của trẻ tại 3 trường mầm non huyện Vũ Thư, Thái Bình năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 110–116. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/82

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả