Khó khăn của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh COVID-19: Nghiên cứu định tính dưới góc nhìn từ người bệnh tại Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ái Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Vũ Đức Anh Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Lê Minh Hiếu Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Vũ Thị Kim Dung Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Bùi Thị Huyền Diệu Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Tine M. Gammeltoft Đại học Copenhagen, Đan Mạch

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/314

Từ khóa:

Đái tháo đường, COVID-19, khó khăn của bệnh nhân

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả khó khăn của bệnh nhân đái tháo đường týp 2 trong dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam năm 2020. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính trên 23 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nghiên cứu đã thu được các kết quả sau: 20/23 đối tượng trong nghiên cứu cảm thấy lo lắng trong dịch bệnh, lo sợ bản thân dễ bị nhiễm bệnh COVID-19 hơn và khi bị bệnh COVID-19 thì mức độ bệnh se nặng hơn. Ngoài ra, bệnh nhân gặp các khó khăn trong quản lý bệnh đái tháo đường như: Khám định kỳ, ăn uống, luyện tập thể dục thể thao và các gánh nặng mà bệnh nhân gặp phải trong gia đình và xã hội. Nghiên cứu đã chỉ ra được các khó khăn mà bệnh nhân đái tháo đường týp 2 gặp phải trong dịch bệnh COVID-19 là gánh nặng về tinh thần, quản lý bệnh đái tháo đường, gia đình và các mối quan hệ xã hội. Để giảm thiểu những khó khăn do bệnh đái thái đường gây ra trong dịch bệnh COVID-19, các ban ngành, đoàn thể cần có các chính sách hô trợ kinh tế gia đình, tạo lòng tin cho người bệnh và các chương trình y tế nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh nói riêng và gia đình người bệnh nói chung.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-06-2021

Cách trích dẫn

Ái, N. T. ., Anh, V. Đức ., Hiếu, L. M. ., Dung, V. T. K. ., Diệu, B. T. H. ., & Gammeltoft, T. M. . (2021). Khó khăn của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh COVID-19: Nghiên cứu định tính dưới góc nhìn từ người bệnh tại Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(3), 57–65. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/314

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả