Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ dưới 2 tuổi nhiễm khuẩn hô hấp cấp tại Bệnh viện Sản nhi và Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
  • Phạm Văn Phú Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/639

Từ khóa:

Tình trạng dinh dưỡng, trẻ em, nhiễm khuẩn hô hấp cấp, bệnh viện, Vĩnh Phúc

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 559 trẻ em dưới 2 tuổi mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp (NKHHC) tại bệnh viện Sản Nhi và bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc nhằm mô tả tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan. Trẻ được cân đo nhân trắc và bà mẹ được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) nhẹ cân, thấp còi ở trẻ em dưới 2 tuổi mắc NKHHC lần lượt là 6,4% và 11,6%. Tỷ lệ SDD thấp còi tăng dần theo nhóm tuổi: < 6 tháng 7,7%; 6 - 11 tháng 11,9%; 12 - 23 tháng 17,2% (p = 0,028). Một số yếu tố liên quan đến tình trạng SDD nhẹ cân gồm: Sống ở nông thôn (OR = 3,6; 95%CI 1,1 - 12,1), sinh non < 37 tuần (OR = 4,4; 95%CI 2,9 - 10,0), cân nặng sơ sinh thấp < 2500g (OR = 4,8; 95%CI 2,1 - 11,1), ăn không đủ số lượng thức ăn mỗi bữa (OR = 10,5; 95%CI 2,4 - 45,0) và ăn không đủ số nhóm thực phẩm (OR = 2,8; 95%CI 1,2 - 6,7). Yếu tố liên quan đến tình trạng SDD thấp còi là ăn không đủ số lượng thức ăn mỗi bữa (OR = 2,7; 95%CI 1,4 – 5,3). Do đó, cần thực hiện các giải pháp nâng cao thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 2 tuổi mắc NKHHC, từ đó giúp nâng cao sức khỏe, giảm số ngày nằm viện và giảm nguy cơ tử vong ở trẻ em.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

19-07-2022

Cách trích dẫn

Hoa, N. T. ., & Phú, P. V. . (2022). Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ dưới 2 tuổi nhiễm khuẩn hô hấp cấp tại Bệnh viện Sản nhi và Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(3), 60–68. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/639

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả