Hội chứng chuyển hóa và các yếu tố liên quan ở phụ nữ tuổi trung niên thừa cân vùng nông thôn, năm 2011

Các tác giả

  • Trần Quang Thuyên Học Viện Quân Y, Hà Nội
  • Đinh Hồng Dương Học Viện Quân Y, Hà Nội
  • Trần Quang Bình Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/295

Từ khóa:

Hội chứng chuyển hóa, yếu tố liên quan, nữ trung niên, thừa cân

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang nhằm xác định tỷ lệ hội chứng chuyển hóa và các yếu tố liên quan ở phụ nữ thừa cân sống tại vùng nông thôn của tỉnh Hà Nam. Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa ở phụ nữ thừa cân là 36,7%. Tỷ lệ hội chứng chuyển hóa cao nhất ở nhóm người có tăng vòng eo (32,8%), tiếp theo là nhóm có giảm HDL-cholesterol (27,8%), tăng triglyceride (26%), tăng huyết áp (23,9%) và tăng glucose máu (10,8%). Phân tích hồi qui logictic đa biến có tính đến ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế-xã hội, lối sống, và đặc điểm sinh sản cho thấy các yếu tố liên quan độc lập với hội chứng chuyển hóa là tăng tỷ số eo-hông (OR=2,57 với tăng mỗi 0,07, p<0,0001) và tăng huyết áp tối đa (OR=1,57 với mỗi 10mmHg, p<0,0001). Trình độ học vấn cao là yếu tố làm giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa: Trung học cơ cở (OR=0,37, p=0,013); Phổ thông trung học (OR= 0,12, p=0,001), Sau phổ thông trung học (OR=0,26, p=0,011).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Thuyên, T. Q. ., Dương, Đinh H. ., & Bình, T. Q. . (2021). Hội chứng chuyển hóa và các yếu tố liên quan ở phụ nữ tuổi trung niên thừa cân vùng nông thôn, năm 2011. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 35–41. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/295

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả