Một số đặc điểm phân tử của vi rút viêm não Nhật Bản phân lập được từ muỗi Culex ở một số tỉnh của khu vực Tây Nguyên, 2005-2018

Các tác giả

  • Phạm Khánh Tùng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hà Nội; Trung tâm Y tế huyện Đăk R’lấp- Đăk Nông
  • Phạm Hồng Quỳnh Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đỗ Phương Loan Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Tuấn Đạt Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk; Trường Đại học Buôn Mê Thuột , Đắk Lắk
  • Bùi Minh Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Vĩnh Đông Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phan Thị Ngà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/293

Từ khóa:

Vi rút viêm não Nhật Bản, genotype I, Culex, Tây Nguyên

Tóm tắt

Vi rút viêm não Nhật Bản (VNNB) do muỗi Culex truyền, có vật liệu di truyền là ARN sợi đơn dương; Vi rút VNNB chỉ có 1 type huyết thanh, nhưng có 5 genotype. Mục tiêu của nghiên cứu này là mô tả đặc điểm phân tử của vi rút VNNB phân lập từ muỗi Culex ở Tây Nguyên, 2005-2018. Bằng phương pháp sinh học phân tử để phân tích 9 chủng vi rút từ muỗi Culex được phát hiện dương tính bằng RT-PCR với cặp mồi thiết kế từ vùng gen E của vi rút VNNB. Kết quả cho thấy, chỉ có 04 chủng vi rút VNNB phân lập 2007 là vi rút VNNB genotype I, còn 5 chủng vi rút phân lập 2018 không phải là vi rút VNNB mà là vi rút tương tự như vi rút Manglie. Về đặc điểm phân tử, 4 chủng vi rút VNNB ở khu vực Tây Nguyên có sự khác biệt với các chủng vi rút VNNB GI khác tại các tỉnh ở Tây Nguyên, Việt Nam và khu vực với tỷ lệ khác biệt lần lượt là 1,4%-2,7%-4,8%. Các chủng vi rút VNNB này có 8 vị trí thay đổi acid amin, nhưng là kiểu thay thế không bảo tồn với hai kiểu haplotype được phát hiện là NKSS và SKSS. Việc tình cờ phát hiện vi rút mới trong nghiên cứu này ở khu vực Tây Nguyên, cần có nghiên cứu tiếp theo để phân tích.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Tùng, P. K. ., Anh, P. H. Q. ., Loan, Đỗ P. ., Đạt, Đặng T. ., Trang, B. M. ., Đông, N. V. ., & Ngà, P. T. . (2021). Một số đặc điểm phân tử của vi rút viêm não Nhật Bản phân lập được từ muỗi Culex ở một số tỉnh của khu vực Tây Nguyên, 2005-2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 17–26. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/293

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả