Một số đặc điểm di truyền các vùng kháng nguyên và một số vị trí epitope liên kết với kháng thể trung hòa đơn dòng trên Glycoprotein của các vi rút dại phân lập tại Việt Nam, 2015-2019

Các tác giả

 • Nguyễn Tuyết Thu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Vĩnh Đông Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Ngô Châu Giang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Satoshi Inoue Viện các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản
 • Nguyễn Thị Kiều Anh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
 • Nguyễn Huy Điện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 • Nguyễn Văn Chuyên Học viện Quân Y, Hà Nội
 • Nguyễn Hoàng Trung Học viện Quân Y, Hà Nội
 • Ngô Qúy Lâm Học viện Quân Y, Hà Nội
 • Nguyễn Văn Khải Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 • Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/137

Từ khóa:

Ectodomain, epitope, Protein G, Mab

Tóm tắt

Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mô tả đặc điểm di truyền và kháng nguyên vùng ectodomain trên protein G của vi rút dại phân lập tại Việt Nam. Nghiên cứu đã phân tích trình tự acid amin các ectodomain (mang các vị trí quyết định kháng nguyên chủ yếu) tại glycoprotein (protein G) của 14 chủng vi rút dại phân lập gần đây tại một số tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam. Trình tự acid amin vùng ectodomain của protein G giữa các vi rút dại hoang dại ở Việt Nam và các chủng vắc xin phổ biến có mức độ tương đồng từ 89,7% đến 91,4%, cao hơn đáng kể so với mức tương đồng acid amin 74% (ngưỡng bảo vệ chéo của vắc xin). Sự bảo tồn cao của hầu hết các vị trí kháng nguyên giữa các chủng vi rút dại hoang dại và các vắc xin phổ biến cũng quan sát thấy trong nghiên cứu. Các vị trí tương tác kháng nguyên – kháng thể (epitope) liên kết với một số kháng thể trung hòa đơn dòng (Mab) quan trọng được đề xuất thay thế immunoglobulin (RIG) trong điều trị sau phơi nhiễm (PEP) đối với bệnh dại đã được khảo sát trong nghiên cứu, kết quả không phát hiện bất cứ đột biến acid amin dẫn đến làm giảm hoặc loại bỏ khả năng trung hòa của kháng thể ở tất cả các trình tự được phân tích. Nghiên cứu cho thấy các vắc xin thương mại hiện nay vẫn có khả năng bảo vệ tốt đối với chủng dại hoang dại cũng như khả năng sử dụng một số loại Mab cho điều trị dự phòng bệnh dại ở Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2021

Cách trích dẫn

Thu, N. T. ., Đông, N. V. ., Giang, N. C. ., Inoue, S. ., Anh, N. T. K. ., Điện, N. H. ., Chuyên, N. V. ., Trung, N. H., Lâm, N. Q. ., Khải, N. V., & Anh, Đặng Đức. (2021). Một số đặc điểm di truyền các vùng kháng nguyên và một số vị trí epitope liên kết với kháng thể trung hòa đơn dòng trên Glycoprotein của các vi rút dại phân lập tại Việt Nam, 2015-2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(8), 74–86. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/137

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả