Kiến thức về phòng chống tăng huyết áp của học sinh trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ Thái Nguyên

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Phương Lan Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Hoàng Thị Phương Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Hoàng Minh Nam Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Lã Duy Anh Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Vũ Hoàng Nhi Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1549

Từ khóa:

Kiến thức, tăng huyết áp, học sinh, Thái Nguyên

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang vào tháng 1 năm 2024 nhằm đánh giá kiến thức dự phòng tăng huyết áp của học sinh trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên năm 2024. Các biến số về đặc điểm nhân khẩu học, kiến thức tăng huyết áp được thu thập bằng phỏng vấn trực tiếp học sinh. Tổng số 381 học sinh lớp 10, 11 và 12 đã tham gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ học sinh biết về các triệu chứng tăng huyết áp khá cao, chiếm 93,5% nhưng sự hiểu biết về các yếu tố nguy cơ tăng huyết áp còn thấp. Tỷ lệ biết rằng điều chỉnh chế độ ăn có thể dự phòng tăng huyết áp khá lớn (84,3%) nhưng số biết đúng lượng muối khuyến cáo hàng ngày chỉ chiếm 25%. Nghiên cứu chỉ ra khoảng trống kiến thức tăng huyết áp đối với học sinh trung học phổ thông khá lớn. Cần truyền thông nâng cao kiến thức cho nhóm học sinh này, đặc biệt chú trọng đến các yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp và lượng muối ăn hàng ngày.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Lan, N. T. P. ., Phương, H. T. ., Nam, H. M. ., Anh, L. D., & Nhi, V. H. . (2024). Kiến thức về phòng chống tăng huyết áp của học sinh trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ Thái Nguyên. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 105–112. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1549

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>