Thực trạng nhu cầu và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại tỉnh Cao Bằng năm 2021 – 2022

Các tác giả

  • Nông Văn Thánh Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
  • Nguyễn Thị Phương Lan Khoa Y tế Công cộng, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/869

Từ khóa:

Người cao tuổi, chăm sóc sức khoẻ, nhu cầu

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả thực trạng nhu cầu và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Cao Bằng năm 2021. Kết quả cho thấy, đối tượng có độ tuổi trung bình là 70 tuổi. Có 59% mắc ít nhất 1 bệnh mạn tính được theo dõi định kỳ chủ yếu là tại trạm y tế xã (TYT), chiếm 56,9%. Trong các nhu cầu chăm sóc sức khoẻ (CSSK), người cao tuổi (NCT) chủ yếu có nhu cầu được quản lý sức khoẻ tại TYT, được cung cấp thông tin và được CSSK tại cộng đồng. Nhóm NCT đang mắc bệnh mạn tính có nhu cầu được CSSK cao hơn nhóm không mắc bệnh. Nhu cầu CSSK tại huyện Hà Quảng cao nhất sau đó là tại huyện Hoà An và thấp nhất là huyện Trùng Khánh. Sự sẵn có của dịch vụ khám chữa bệnh cấp tính cho NCT, cao nhất tại huyện Hà Quảng và thấp nhất tại huyện Trùng Khánh. Trong đó, nhóm bệnh hô hấp và cơ xương khớp là 02 nhóm bệnh có tỉ lệ sẵn có cao nhất. Dịch vụ khám chữa bệnh mạn tính, các bệnh tăng huyết áp và COPD là 2 nhóm bệnh có tỉ lệ sẵn có dịch vụ cao nhất. Nhu cầu CSSK của NCT tại Cao Bằng lớn và TYT sẵn có dịch vụ, bao gồm cả quản lý bệnh tăng huyết áp và COPD.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Thánh, N. V. ., & Lan, N. T. P. . (2023). Thực trạng nhu cầu và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại tỉnh Cao Bằng năm 2021 – 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 61–70. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/869

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.