Thực trạng về số lượng nhân lực tuyến y tế cơ sở Cao Bằng và các yếu tố ảnh hưởng đến nhân lực năm 2021

Các tác giả

  • Nông Tuấn Phong Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
  • Nguyễn Tiến Dũng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Phương Lan Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/872

Từ khóa:

Trạm y tế xã, nhân lực, nguồn lực, Cao Bằng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả thực trạng số lượng nguồn nhân lực trạm y tế (TYT) xã phường của tỉnh Cao Bằng năm 2021 và các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực. Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang toàn bộ các TYT xã, phường của tỉnh. Số liệu được thu thập bằng phiếu tự điền, số liệu thứ cấp, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm. Tỷ lệ cán bộ y tế đạt mức 17,12 ± 9,2/10.000 dân. Số lượng thiếu: Trung bình 4,45 cán bộ y tế/1 trạm và 58,3% các TYT xã đủ nhân lực tối thiểu. 100% các TYT xã có y sỹ, các vị trí chức danh khác đều thiếu. 54,7% TYT có cán bộ đã học về y học gia đình. Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng nhân lực bao gồm thực thi chính sách, chế độ lương/thưởng, cơ sở vật chất/trang thiết bị y tế, tính chất và khối lượng công việc. Như vậy ngành y tế Cao Bằng đang thiếu hụt về tổng số cán bộ, các vị trí chức danh đang làm việc tại TYT cơ sở. Vận động thay đổi chính sách để tăng chỉ tiêu cho ngành y tế, chế độ đãi ngộ, tăng cường cơ sở vật chất, giảm thiểu công việc hành chính có thể sẽ cải thiện để đảm bảo đủ số lượng cán bộ tại các TYT xã.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Phong, N. T. ., Dũng, N. T. ., & Lan, N. T. P. . (2023). Thực trạng về số lượng nhân lực tuyến y tế cơ sở Cao Bằng và các yếu tố ảnh hưởng đến nhân lực năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 93–101. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/872

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả