Một số yếu tố liên quan tới tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ 24 - 71 tháng tuổi tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Song Tú Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Hoàng Nguyễn Phương Linh Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Lê Đức Trung Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1434

Từ khóa:

Yếu tố liên quan, suy dinh dưỡng, thấp còi, gầy còm, 24 - 71 tháng, Tuyên Quang

Tóm tắt

Suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi đã và đang là một trong những vấn đề sức khoẻ có ý nghĩa cộng đồng ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 4.196 trẻ 24 - 71 tháng tuổi tại 10 trường mầm non của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2020 nhằm mô tả một số yếu tố liên quan tới tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) của trẻ. Kết quả cho thấy, có mối liên quan giữa kinh tế hộ gia đình, nghề nghiệp mẹ, tiền sử cân nặng sơ sinh thấp của trẻ đối với cả 3 thể SDD. Những trẻ thuộc hộ gia đình kinh tế “nghèo và cận nghèo” làm tăng nguy cơ SDD thấp còi, nhẹ cân, gầy còm tương ứng 1,6; 2,1 và 1,8 lần (p < 0,05). Những trẻ có mẹ làm ruộng làm tăng nguy cơ SDD tương ứng 1,4; 1,6 và 1,7 lần (p < 0,01). Những trẻ có tiền sử cân nặng sơ sinh thấp < 2.500gr làm tăng nguy cơ tương ứng 2,2; 2,8 và 2,7 lần (p < 0,001). Ngoài ra, những trẻ biếng ăn làm tăng nguy cơ SDD nhẹ cân và tiền sử rối loạn tiêu hóa làm tăng nguy cơ SDD gầy còm. Vì vậy, cần cải thiện điều kiện kinh tế xã hội, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời để góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Tú, N. S. ., Linh, H. N. P. ., & Trung, L. Đức . (2024). Một số yếu tố liên quan tới tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ 24 - 71 tháng tuổi tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 322–329. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1434

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>