Tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm cấu trúc cơ thể ở phụ nữ 15 – 35 tuổi tại hai huyện miền núi tỉnh Sơn La, năm 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Song Tú Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Hoàng Nguyễn Phương Linh Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Hồng Trường Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/462

Từ khóa:

Thiếu năng lượng trường diễn, cấu trúc cơ thể, chiều cao, miền núi, xã nghèo, phụ nữ tuổi sinh đẻ

Tóm tắt

Tình trạng dinh dưỡng cho phụ nữ trước khi mang thai là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển tầm vóc của trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn 1000 ngày đầu đời. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 809 phụ nữ từ 15 - 35 tuổi tại 10 xã nghèo của hai huyện ở tỉnh Sơn La nhằm mô tả tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm cấu trúc cơ thể. Kết quả cho thấy cân nặng trung bình (TB) của đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) là 48,3 kg; tỷ lệ cân nặng thấp là 31,4%; và chiều cao TB là 152,3 cm, tỷ lệ chiều cao thấp 7,3%; tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) thấp còi ở nhóm 15 - 19 là 29,5% và thiếu năng lượng trường diễn (CED) ở nhóm 20 -35 là 18,8% chủ yếu là CED độ 1 (14,0%).  Chỉ số khối cơ thể, phần trăm mỡ, khối lượng mỡ tăng dần theo tuổi và khác biệt theo từng nhóm tuổi. Vì vậy, cần có những giải pháp can thiệp cải thiện tình trạng dinh dưỡng PNTSĐ miền núi để góp phần nâng cao tầm vóc trẻ giai đoạn trưởng thành.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Tú, N. S. ., Linh, H. N. P. ., & Trường, N. H. . (2021). Tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm cấu trúc cơ thể ở phụ nữ 15 – 35 tuổi tại hai huyện miền núi tỉnh Sơn La, năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 258–265. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/462

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>