Thực trạng sức khoẻ của công nhân làm việc tại mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên năm 2022

Các tác giả

  • Lê Thị Thanh Hoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Khắc Du Trung tâm Y tế Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Trương Thị Thùy Dương Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Ngọc Anh Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1421

Từ khóa:

Sức khoẻ, bệnh tật, công nhân, mỏ than, Thái Nguyên

Tóm tắt

Khai thác than là nhóm nghề gây ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, làm xuất hiện và gia tăng tỉ lệ bệnh tật ở người lao động... đặc biệt có thể mắc cách bệnh nghề nghiệp. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 294 công nhân nhằm mô tả thực trạng sức khoẻ của công nhân làm việc tại mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên năm 2022. Số liệu được thu thập thông qua khám sức khoẻ. Kết quả cho thấy tỉ lệ công nhân đạt sức khoẻ loại II chiếm tỷ lệ cao nhất (84,35%), sau đó đến loại III (11,22%), loại I (2,38%), loại IV (1,7%), thấp nhất là loại V (0,34%). Bệnh tai mũi họng chiếm tỉ lệ cao nhất (62,27%), sau đó đến bệnh cơ xương khớp (58,84%), tiêu hoá (41,84%), răng hàm mặt (37,41%)... bệnh đường hô hấp dưới chiếm tỉ lệ thấp (4,76%), có 01 trường hợp mắc bệnh bụi phổi nghề nghiệp (0,34%). Tỉ lệ công nhân nghỉ ốm trong năm chiếm 62,93%, số lượt nghỉ ốm trung bình 2,02, số ngày nghỉ ốm trung bình 10,44 ngày/năm. Như vậy sức khỏe của công nhân làm việc tại mỏ than Phấn Mễ chưa tốt, còn xuất hiện các trường hợp sức khỏe loại IV, V và tỉ lệ mắc bệnh tai mũi họng và cơ xương khớp tương đối cao. Cần phải có kế hoạch tổ chức lao động hợp lý và điều trị bệnh kịp thời cho người lao động.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Hoa, L. T. T. ., Du, N. K. ., Dương, T. T. T. ., & Anh, N. N. . (2024). Thực trạng sức khoẻ của công nhân làm việc tại mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 217–223. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1421

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả