Chẩn đoán trước sinh một số hội chứng vi lặp đoạn bằng kỹ thuật bobs

Các tác giả

  • Nguyễn Hoàng Thảo Giang Trường Đại học Y Hà Nội
  • Bùi Đức Thắng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thành Công Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Trần Danh Cường Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Lê Phương Thảo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Phan Thị Thu Giang Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Ngô Thị Tuyết Nhung Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Hoàng Anh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Anh Linh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Hoàng Thị Ngọc Lan Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1231

Từ khóa:

BoBs, Bacs-on-Beads, vi lặp đoạn, chẩn đoán trước sinh

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ thai mắc một số hội chứng vi lặp đoạn bằng kỹ thuật BoBs và mô tả giá trị một số phương pháp sàng lọc, chẩn đoán trước sinh để phát hiện thai mắc các hội chứng vi lặp đoạn. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện ở mẫu dịch ối của 5442 các thai phụ có chỉ định chẩn đoán trước sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 1/2019 - 3/2022 có kết quả karyotype và BoBs. Kết quả BoBs đã phát hiện 65/5442 (1,2%) thai mắc các hội chứng vi lặp đoạn. Sự mang thai các vi lặp đoạn không phụ thuộc vào tuổi mẹ. Trong số thai có siêu âm bất thường (tăng khoảng sáng sau gáy, tứ chứng Fallot, thông liên thất, giãn não thất bên, khe hở môi, hở vòm hàm, tắc tá tràng, bất thường thận, chi..., thì thai vi lặp đoạn chiếm 1,2%. Tỷ lệ thai vi lặp đoạn trong số thai siêu âm bình thường là 1,1%. Khả năng dự báo nguy cơ dương tính với các hội chứng vi lặp đoạn cho sàng lọc huyết thanh mẹ dương tính là 1/95. Karyotyping không phát hiện được 62/65 thai vi lặp đoạn. BoBs có khả năng phát hiện các hội chứng vi lặp đoạn. Cần kết hợp phương pháp karyotyping với một phương pháp khác để phát hiện vi mất đoạn/vi lặp đoạn nhiễm sắc thể như kỹ thuật BoBs.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Giang, N. H. T. ., Thắng, B. Đức ., Công, N. T. ., Cường, T. D. ., Thảo, L. P. ., Giang, P. T. T. ., Nhung, N. T. T. ., Anh, N. H. ., Linh, Đặng A. ., & Lan, H. T. N. . (2023). Chẩn đoán trước sinh một số hội chứng vi lặp đoạn bằng kỹ thuật bobs. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 92–98. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1231

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả