Dị vật âm đạo ở trẻ gái tại khoa phụ nội tiết Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 5 năm từ 2018 – 2022

Các tác giả

  • Đặng Anh Linh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Trần Thị Thu Hạnh Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Thị Kim Cúc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Kiều Ngân Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Chu Thị Ngọc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Bùi Thùy Dương Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Nga Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1242

Từ khóa:

Dị vật âm đạo, ra dịch âm đạo, nội soi âm đạo

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng và kết quả xử trí của các trường hợp trẻ nữ có dị vật âm đạo. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 19 bệnh nhi nữ được chẩn đoán dị vật âm đạo điều trị tại khoa Phụ nội tiết Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 05 năm từ 2018 - 2022. Kết quả cho thấy trong 05 năm từ 2018 - 2022 có 19 bệnh nhi được chẩn đoán và điều trị dị vật âm đạo ở khoa Phụ nội tiết của Bệnh viện Phụ sản Trung ương ở độ tuổi từ 2 - 9 tuổi với 68,4% là trẻ dưới 6 tuổi. Triệu chứng chung của các bệnh nhi khi tới khám là ra dịch âm đạo 63,2% hoặc ra máu âm đạo kéo dài 15,8% và ra máu đỏ âm đạo 21%. Thời gian diễn biến từ 1 tháng đến 2 năm chiếm 62,45. Dị vật âm đạo được tìm thấy một cách chính xác qua nội soi âm đạo bằng đèn soi nhỏ. Đèn nội soi kích thước nhỏ không làm tổn thương các tổ chức xung quanh. Các bệnh nhi đều được chẩn đoán bằng nội soi âm đạo lấy dị vật và làm sạch vùng tổn thương. Như vậy, triệu chứng quan trọng để chẩn đoán dị vật âm đạo ở bệnh nhi gái là ra dịch, ra máu âm đạo kéo dài, điều trị kháng sinh không đáp ứng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Linh, Đặng A. ., Hạnh, T. T. T. ., Cúc, N. T. K. ., Ngân, N. T. K. ., Ngọc, C. T. ., Dương, B. T. ., & Nga, N. T. . (2023). Dị vật âm đạo ở trẻ gái tại khoa phụ nội tiết Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 5 năm từ 2018 – 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 176–181. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1242

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.