Tình hình tử vong mẹ tại 31 tỉnh phía Bắc Việt Nam năm 2022

Các tác giả

  • Trần Danh Cường Trường Đại học Y Hà Nội
  • Phạm Duy Duẩn Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Văn Chung Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Hoàng Thị Nguyên Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Trần Thị Hiền Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Huyền Linh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1224

Từ khóa:

Tử vong mẹ, mang thai, tai biến, Bắc Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu mô tả tình hình tử vong mẹ năm 2022 tại 31 tỉnh/thành phố phía Bắc Việt Nam. Nghiên cứu mô tả hồi cứu các trường hợp tử vong mẹ năm 2022 của 31 tỉnh thu thập được thông tin của 45 ca tử vong mẹ. Tai biến và tử vong tại nhà lần lượt là 53,3% và 33,4%. Tuổi thai khi bà mẹ tử vong chủ yếu 3 tháng cuối (84,5%). Thời điểm tử vong nhiều nhất là sau đẻ từ 2 - 42 ngày (40,2%), tiếp đến trong vòng 24 giờ sau đẻ (33,4%). Các trường hợp tử vong mẹ chủ yếu do nguyên nhân trực tiếp (62,2%) trong đó băng huyết chiếm 31,1%. Như vậy, trong 45 ca tử vong mẹ năm 2022 tập trung chủ yếu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Tai biến và tử vong tại nhà vẫn chiếm tỷ lệ cao, đây là những trường hợp có thể phòng tránh được nếu phát hiện và xử trí sớm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Cường, T. D. ., Duẩn, P. D. ., Chung, P. V. ., Nguyên, H. T. ., Hiền, T. T. ., & Linh, N. T. H. . (2023). Tình hình tử vong mẹ tại 31 tỉnh phía Bắc Việt Nam năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 37–43. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1224

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả