Tình trạng dinh dưỡng theo chu vi vòng cánh tay và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2023

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thu Liễu Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Quỳnh Nhung Trường Đại học Y Hà Nội
  • Đào Thị Hoa Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Đinh Bích Thủy Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Vân Anh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Trần Danh Cường Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1227

Từ khóa:

Dinh dưỡng, chu vi vòng cánh tay, phụ nữ mang thai và sau sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả tình trạng dinh dưỡng theo chu vi vòng cánh tay (MUAC) và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2023. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 468 phụ nữ mang thai đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phụ nữ mang thai có nguy cơ suy dinh dưỡng (MUAC < 23cm) là 15,4%. Các yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng theo MUAC của phụ nữ mang thai là số lần sinh con < 2 lần, BMI trước khi mang thai < 18,5, mức tăng cân theo IOM thấp, bề dày lớp mỡ dưới da thấp, tần suất sử dụng trứng không thường xuyên. Các sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Do đó, đối với phụ nữ mang thai đến khám tại bệnh viện cần thực hiện đánh giá tình trạng dinh dưỡng nhằm sàng lọc nhanh nguy cơ suy dinh dưỡng của bà mẹ theo từng giai đoạn thai kỳ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Liễu, N. T. T. ., Nhung, N. Q. ., Hoa, Đào T. ., Thủy, Đinh B. ., Anh, N. T. V. ., & Cường, T. D. . (2023). Tình trạng dinh dưỡng theo chu vi vòng cánh tay và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2023. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 59–65. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1227

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả