Nghiên cứu biến cố bất lợi sau tiêm vắc xin Astrazeneca phòng bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Các tác giả

  • Đặng Thị Hồng Thiện Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Đoàn Thị Thu Trang Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Phương Lan Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1165

Từ khóa:

Tiêm chủng COVID-19, vắc xin Astrazeneca, biến cố bất lợi sau tiêm

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 780 cán bộ viên chức của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mục tiêu nghiên cứu là mô tả các biến cố bất lợi của các cán bộ y tế sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 của Astrazeneca. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ngay sau tiêm và theo dõi tại chỗ 30 phút, trên 92% các trường hợp được tiêm chủng không có biến cố bất lợi sau tiêm. 7,6% người tiêm có biến cố bất lợi trong vòng 30 phút sau tiêm ở lần tiêm mũi 1 và 2,4% ở mũi 2. Tỷ lệ có biến cố bất lợi cần can thiệp hồi sức chiếm 1,3% ở lần tiêm mũi 1 và 0,9% ở lần tiêm mũi 2, không có trường hợp tử vong. Các phản ứng sau tiêm tại nhà thường ở mức độ nhẹ như đau rát tại mũi tiêm, tê miệng, sốt, ớn lạnh, đau đầu. Các dấu hiệu này tự khỏi trong 24 - 72 giờ sau tiêm; người được tiêm không cần điều trị hoặc chỉ cần sử dụng thuốc giảm đau hạ sốt tại nhà. Vắc xin Astrazeneca an toàn trong thực hành tiêm chủng, có một số biến cố bất lợi sau tiêm đã được ghi nhận nhưng không có trường hợp nào tử vong hoặc để lại di chứng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Thiện, Đặng T. H. ., Trang, Đoàn T. T. ., & Lan, P. P. . (2023). Nghiên cứu biến cố bất lợi sau tiêm vắc xin Astrazeneca phòng bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 154–161. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1165

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả