Giá trị của mô hình IOTA ADNEX trong dự đoán u buồng trứng trước phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Phương Thảo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Thị Hồng Thiện Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Phương Lan Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Chi Mai Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/668

Từ khóa:

U buồng trứng, IOTA ADNEX, CA125

Tóm tắt

U buồng trứng là một loại khối u có tần suất gặp khá lớn ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở lứa tuổi sinh sản. Việc
chẩn đoán sớm ung thư buồng trứng (UTBT) vô cùng quan trọng giúp làm tăng hiệu quả điều trị và làm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh, đặc biệt ở giai đoạn Ia. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu nhằm mô tả giá trị của mô hình IOTA ADNEX trong dự đoán u buồng trứng trước phẫu thuật tại bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. Mô hình IOTA ADNEX kết hợp 03 yếu tố lâm sàng và 06 yếu tố siêu âm phân biệt UBT lành tính/ác tính trước phẫu thuật. Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 70 bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 2 - 8/2021 cho thấy có 62,8% u buồng trứng lành tính và 37,2% là ung thư theo kết quả mô bệnh học. Ở ngưỡng cắt khuyến cáo của nghiên cứu IOTA ADNEX (10%) để dự đoán khối u buồng trứng là lành tính hay ác tính, dùng kết quả giải phẫu bệnh làm tiêu chuẩn vàng thì khả năng chẩn đoán đúng là 88,9% độ nhạy 83,87%, độ đặc hiệu 75% với 95% CI (0,7-0,88). Mô hình có hiệu quả tốt trong việc phân biệt giữa các khối u lành tính và ác tính và so sánh lành tính/giáp biên với giai đoạn muộn hơn của UTBT (Giai đoạn II - IV). Cần mở rộng nghiên cứu để có thể kiểm định được giá trị chẩn đoán phân biệt với UTBT giai đoạn I.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-06-2022

Cách trích dẫn

Thảo, N. T. P. ., Thiện, Đặng T. H. ., Lan, P. P. ., & Mai, P. C. . (2022). Giá trị của mô hình IOTA ADNEX trong dự đoán u buồng trứng trước phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(3 Phụ bản), 143–150. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/668

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>