Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thực hành ở thai phụ viêm âm đạo và công tác chăm sóc, tư vấn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022

Các tác giả

  • Trần Thị Thúy Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội
  • Phạm Phương Lan Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Lê Thị Bình Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội
  • Dương Lan Dung Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Ngọc Mai Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Văn Liệp Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1167

Từ khóa:

thai phụ, viêm âm đạo, yếu tố liên quan

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 230 thai phụ đến khám viêm âm đạo tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (PSTW) từ 09/2022 - 12/2022 nhằm mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thực hành ở thai phụ viêm âm đạo và công tác chăm sóc, tư vấn tại Bệnh viện PSTW năm 2022. Tuổi trung bình của thai phụ là 28,21 ± 4,62, có trình độ học vấn từ trung học phổ thông. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của viêm âm đạo phổ biến là lượng khí hư nhiều (86,1%); khí hư có mùi hôi (86,1%); đau khi giao hợp (77,4%) và bất thường khi đi tiểu là 70,4%. Kết quả soi tươi gồm vi khuẩn (85,2%) và nấm (14,8%). Phụ nữ có tiền sử nạo phá thai mắc viêm âm đạo cao hơn 3,96 lần so với phụ nữ không có tiền sử (OR = 3,96, CI: 1,32 - 11,90). Công tác chăm sóc và tư vấn thai phụ viêm âm đạo ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương được bệnh nhân đánh giá tốt chiếm 83,6%; và chưa tốt chiếm 16,4%. Cần tăng cường tư vấn thêm cho thai phụ về điều trị bệnh viêm âm đạo, nhất là cách đặt thuốc.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Thúy, T. T. ., Lan, P. P. ., Bình, L. T. ., Dung, D. L. ., Mai, N. T. N. ., & Liệp, N. V. (2023). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thực hành ở thai phụ viêm âm đạo và công tác chăm sóc, tư vấn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 170–178. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1167

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả