Tình trạng đáp ứng kháng thể IgG kháng SARS-CoV-2 và một số yếu tố liên quan trên quần thể công nhân nhà máy Poyun, tỉnh Hải Dương, năm 2021

Các tác giả

  • Phan Tân Dân Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Hà Nội
  • Nguyễn Cơ Thạch Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Lê Khánh Hằng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Hoàng Vũ Mai Phương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Công Khanh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Thị Quỳnh Mai Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Ngọc Hùng Học viện Quân y, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1163

Từ khóa:

Đáp ứng kháng thể IgG, yếu tố liên quan, công nhân, nhà máy Poyun, tỉnh Hải Dương

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp phân tích, chọn mẫu nhiều giai đoạn, tiến hành từ tháng 01/2021 - 5/2021 trên 1.004 đối tượng là công nhân nhà máy Poyun (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), nhằm xác định tỉ lệ đối tượng có kháng thể IgG kháng SARS-CoV-2 và một số yếu tố liên quan. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật ELISA để phát hiện kháng thể IgG kháng protein nucleocapsid (N) của SARS-CoV-2 trong huyết thanh của đối tượng nghiên cứu. Kết quả cho thấy tỉ lệ đối tượng có kháng thể IgG kháng SARS-CoV-2 là 10,9% (KTC95%: 8,9% - 12,9%). Các yếu tố liên quan đến tình trạng đáp ứng kháng thể IgG bao gồm: Đã kết hôn hoặc sống cùng người khác (OR = 1,7; KTC95%: 1,1 - 2,8), thường xuyên tiếp xúc, giao tiếp với đồng nghiệp (OR = 1,9; KTC95%: 1,2 - 3,05), sử dụng xe đưa đón của công ty (OR = 2,3: KTC95%: 1,3 - 4,4), có triệu chứng lâm sàng như sốt (OR = 4,3; KTC95%: 1,3 - 14,2), đau cơ khớp (OR = 3,6; KTC95%: 1,26 - 10,3), ho (OR = 2,4; KTC95%: 1,1 - 5,2), mất vị giác/khứu giác (OR = 22,6; KTC95%: 5,0 - 98,7). Tỉ lệ cao công nhân nhà máy Poyun có đáp ứng kháng thể IgG kháng SARS-CoV-2 và một số yếu tố liên quan có thể can thiệp được để hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Dân, P. T. ., Thạch, N. C. ., Hằng, N. L. K. ., Phương, H. V. M. ., Khanh, N. C. ., Mai, L. T. Q. ., & Hùng, P. N. . (2023). Tình trạng đáp ứng kháng thể IgG kháng SARS-CoV-2 và một số yếu tố liên quan trên quần thể công nhân nhà máy Poyun, tỉnh Hải Dương, năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 145–153. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1163

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>