Thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng năm 2022

Các tác giả

  • Phạm Thị Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đỗ Thị Hương Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Bá Phước Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/983

Từ khóa:

Biện pháp tránh thai, cặp vợ chồng, sinh sản

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 320 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản từ 19 - 49 tuổi thuộc xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng thực hiện từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022 nhằm mô tả thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) là 63,7%, chủ yếu là sử dụng bao cao su (BCS) với 39,2%. Lý do các cặp vợ chồng hiện không sử dụng các BPTT: Mang thai ngoài ý muốn (37,1%); tác dụng phụ/ tai biến (25,9%). Tỷ lệ có thai ngoài ý muốn của các cặp vợ chồng là 32,5%; trong đó 32,7% lựa chọn phá thai. Tỷ lệ tham gia các buổi truyền thông về kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) thấp (vợ: 30,0%; chồng: 22,50%). Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác truyền thông, tư vấn về sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) cho người dân đặc biệt nhóm vợ chồng trong độ tuổi sinh sản.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Ngọc, P. T. ., Giang, Đỗ T. H. ., Giang, H. T. ., & Phước, N. B. . (2023). Thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 16. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/983

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

<< < 1 2 3