Thực trạng dấu hiệu trầm cảm và một số yếu tố liên quan trên người đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thu Thảo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Diệp Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thuỳ Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Trần Quý Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thanh Bình Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Bá Phước Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Minh Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/967

Từ khóa:

Dấu hiệu trầm cảm, người đến khám, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 400 người đến khám tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng nhằm mô tả tỷ lệ dấu hiệu trầm cảm và một số yếu tố liên quan trên đối tượng này. Kết quả cho thấy tỷ lệ đối tượng có dấu hiệu trầm cảm là 16,0%, tỷ lệ này ở nam là 14,0% và nữ là 17,6%. Yếu tố nghề nghiệp liên quan dấu hiệu trầm cảm bao gồm cường độ áp lực và gặp vấn đề khó khăn trong công việc với OR (95%CI) lần lượt là 2,3 (1,1 - 4,5) và 4,5 (1,9 - 10,4). Các mối quan hệ cá nhân liên quan đến dấu hiệu trầm cảm bao gồm quan hệ không tốt với người thân, gia đình không hạnh phúc, có mâu thuẫn với gia đình, mâu thuẫn với bạn bè với OR (95%CI) lần lượt là 20,5 (3,7 - 204,6); 11,1 (1,5 - 124,4); 6,6 (2,8 - 15,3) và 3,5 (1,1 - 11,0). Ngoài ra, việc không tham gia câu lạc bộ, có chất lượng giấc ngủ không tốt cũng liên quan đến dấu hiệu trầm cảm với OR (95%CI) tương ứng: 2,5 (1,1 - 6,2) và 2,2 (1,2 - 4,7). Người đến khám chưa được chẩn đoán bệnh có xu hướng tăng dấu hiệu trầm cảm hơn so với người khám định kỳ (p < 0,05). Cần sàng lọc phát hiện sớm dấu hiệu trầm cảm để kịp thời tư vấn và điều trị.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Thảo, N. T. T. ., Linh, N. T. D. ., Linh, N. T. ., Quý, N. T. ., Bình, N. T. T. ., Phước, N. B. ., & Ngọc, N. T. M. . (2023). Thực trạng dấu hiệu trầm cảm và một số yếu tố liên quan trên người đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 1. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/967

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>