Các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai chăm sóc giảm nhẹ trên thế giới và tại Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hải Liên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đặng Huy Quốc Thịnh Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Kim Ánh Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Lê Nguyễn Thùy Khanh Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Hoàng Linh Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Võ Thị Thùy Trang Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Uyển Nhi Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Quốc Đạt Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Thị Diễm Hằng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Võ Minh Tuấn Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/938

Từ khóa:

Chăm sóc giảm nhẹ, ung thư, yếu tố ảnh hưởng

Tóm tắt

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Chăm sóc giảm nhẹ (CSGN) là cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình người bệnh, những người đang đối mặt với những vấn đề liên quan tới sự ốm đau đe dọa tính mạng, thông qua sự ngăn ngừa và làm giảm gánh nặng họ chịu đựng bằng cách nhận biết sớm, đánh giá toàn diện, điều trị đau và các vấn đề khác như thể lực, tâm lý xã hội và tinh thần. Việt Nam bắt đầu tiếp cận đến CSGN từ năm 2001, đến nay loại hình điều trị này đã được đưa vào hệ thống y tế và mở rộng các dịch vụ lâm sàng CSGN tại hầu hết tại các trung tâm ung thư lớn và bệnh viện đa khoa trong nước. Bài tổng quan này trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai CSGN trên thế giới và Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Liên, N. T. H. ., Thịnh, Đặng H. Q. ., Ánh, L. T. K. ., Khanh, L. N. T. ., Linh, L. H. ., Trang, V. T. T. ., Nhi, L. T. U. ., Đạt, N. Q. ., Hằng, T. T. D. ., & Tuấn, V. M. . (2023). Các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai chăm sóc giảm nhẹ trên thế giới và tại Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 32–38. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/938

Số

Chuyên mục

Bài báo tổng quan

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.