Thực trạng khám, điều trị và cơ cấu bệnh nội khoa của các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện tại 7 vùng sinh thái ở Việt Nam, 2018 - 2020

Các tác giả

 • Đỗ Gia Tuyển Trường Đại học Y Hà Nội
 • Đỗ Trường Minh Trường Đại học Y Hà Nội
 • Nguyễn Văn Thanh Trường Đại học Y Hà Nội
 • Đào Ngọc Phú Trường Đại học Y Hà Nội
 • Phùng Đức Tâm Trường Đại học Y Hà Nội
 • Dương Công Thành Trường Đại học Y Hà Nội
 • Đoàn Quốc Hưng Trường Đại học Y Hà Nội
 • Kim Ngọc Thanh Trường Đại học Y Hà Nội
 • Đỗ Thị Thanh Toàn Trường Đại học Y Hà Nội
 • Đinh Thái Sơn Trường Đại học Y Hà Nội
 • Lê Xuân Hưng Trường Đại học Y Hà Nội
 • Phan Thanh Hải Trường Đại học Y Hà Nội
 • Trần Thị Hảo Trường Đại học Y Hà Nội
 • Lê Minh Giang Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/875

Từ khóa:

Mô hình bệnh tật, bệnh nội khoa, 7 vùng sinh thái, Việt Nam

Tóm tắt

Mô hình bệnh tật của một quốc gia, một cộng đồng nhất định là những phản ánh về tình hình sức khỏe, tình hình kinh tế - xã hội của quốc gia hay cộng đồng đó. Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng các bệnh thường gặp tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện ở các vùng sinh thái Việt Nam, tập trung vào các bệnh nội khoa. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại 7 tỉnh/thành phố gồm 7 bệnh viện tuyến tỉnh và 13 bệnh viện tuyến huyện, sử dụng phương pháp hồi cứu số liệu từ phần mềm quản lý ca bệnh tại các bệnh viện. Kết quả trong 3 năm 2018 - 2020 cho thấy số lượt khám và điều trị trung bình của tuyến tỉnh là 50.000 lượt/ BV/năm và tuyến huyện là 15.000 lượt/BV/năm. Số lượt chuyển tuyến của các BV tuyến huyện cao hơn BV tuyến tỉnh (0,3% so với 0,1%). Trong 3 năm, các bệnh nội khoa gặp nhiều nhất thuộc về nhóm bệnh tiêu hoá, hô hấp, các bệnh chuyển hoá và ung thư. Do đó cần chú trọng hơn về chẩn đoán, điều trị và dự phòng cho các nhóm bệnh lý này.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Tuyển, Đỗ G. ., Minh, Đỗ T. ., Thanh, N. V. ., Phú, Đào N. ., Tâm, P. Đức ., Thành, D. C. ., Hưng, Đoàn Q. ., Thanh, K. N. ., Toàn, Đỗ T. T., Sơn, Đinh T. ., Hưng, L. X. ., Hải, P. T. ., Hảo, T. T. ., & Giang, L. M. . (2023). Thực trạng khám, điều trị và cơ cấu bệnh nội khoa của các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện tại 7 vùng sinh thái ở Việt Nam, 2018 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 116–123. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/875

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>