Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân tăng huyết áp có tiền đái tháo đường quản lý tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 12/2019 - 10/2020

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Thành Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đoàn Như Thắng Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/357

Từ khóa:

Tiền đái tháo đường, glucose máu lúc đói, HbA1c, nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm cận lâm sàng của nhóm bệnh nhân mắc tăng huyết áp có rối loạn đường máu ở mức tiền đái tháo đường quản lý tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thông qua bệnh án, khám và xét nghiệm với phương pháp chọn mẫu thuận tiện được 124 bệnh nhân tăng huyết áp có rối loạn đường máu ở mức tiền đái tháo đường (56 nam và 68 nữ tuổi trung bình 65,9 ± 8,4). Kết quả nghiên cứu cho thấy 100% số bệnh nhân được chẩn đoán tiền đái tháo đường bằng đường huyết lúc đói với đường máu trung bình X̅ = 6,35 ± 0,36mmol/l; 34,7% được làm nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống với đường máu trung bình sau 2h X̅ = 9,1 ± 1,1mmol/l; 68,5% được xét nghiệm HbA1c với giá trị trung bình X̅ = 6,25 ± 0,2%. Tỉ lệ rối loạn lipid máu chung là 82,3% cao hơn ở bệnh nhân tăng huyết áp đơn thuần nhưng thấp hơn ở bệnh nhân tăng huyết áp có mắc đái tháo đường. Tỉ lệ tổn thương tim và thận có tỉ lệ lần lượt là 44,4% và 29,5%. Tỉ lệ tổn thương não là 10,5%; có 35/124 ca được soi đáy mắt, trong đó có tổn thương là 6 ca (chiếm 17,1%). Do vậy, trong thực hành cần phát hiện sớm những tổn thương cơ quan đích trên bệnh nhân tăng huyết áp có tiền đái tháo đường

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Thành, N. V. ., & Thắng, Đoàn N. . (2021). Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân tăng huyết áp có tiền đái tháo đường quản lý tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 12/2019 - 10/2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 99–106. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/357