Kiến thức, thực hành dinh dưỡng và các yếu tố liên quan trên người bệnh đái tháo đường tuýp 2 đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Lan Hương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Hoàng Thị Thanh Huệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Trần Thế Anh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/450

Từ khóa:

Kiến thức, thực hành, dinh dưỡng, đái tháo đường tuýp 2

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 150 bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2020. Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thực hành về dinh dưỡng trên người bệnh ĐTĐ điều trị ngoại trú tại BVĐK tỉnh Phú Thọ năm 2020. Kết quả chung có 38% người bệnh đạt về kiến thức, 34% đạt về thực hành. Trong đó 50,7% đối tượng đạt về kiến thức các nguyên tắc chế độ ăn, 66% đối tượng tham gia nghiên cứu kể được 03 thực phẩm có chỉ số đường huyết cao (GI > 70), 42,7% đối tượng tham gia kể được 03 thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (GI < 55). Các yếu tố ảnh hưởng tới kiến thức, thực hành dinh dưỡng của người bệnh là nghề nghiệp, ăn 1 mình hay ăn cùng với gia đình.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Hương, N. T. L. ., Huệ, H. T. T. ., & Anh, T. T. . (2021). Kiến thức, thực hành dinh dưỡng và các yếu tố liên quan trên người bệnh đái tháo đường tuýp 2 đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 162–169. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/450