Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp ở người Mông từ 30 đến 69 tuổi tại xã Đắk Drông, huyện Cưjut, tỉnh Đắk Nông 2020

Các tác giả

  • Ngô Thị Hải Vân Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Hoàng Xuân Hạnh Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Trần Thị Đức Hạnh Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
  • Nguyễn Văn Vinh Trung tâm y tế huyện Cư Jut, Đắk Nông

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/443

Từ khóa:

Tăng huyết áp, dân tộc thiểu số, tỉnh Đắk Nông

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp đã được triển khai trên người dân tộc Mông 30 - 69 tuổi ở xã Đắk Drông, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, năm 2020. Kết quả cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp ở nhóm người tham gia  là 19,2%; trong đó tỷ lệ tăng huyết áp ở nhóm nam giới (20,2%) cao hơn nữ giới (18,1%); trung bình huyết áp tâm thu 123 ± 16,1mmHg và trung bình huyết áp tâm trương 80,9 ± 9,3mmHg. Tỷ lệ tăng huyết áp cao nhất ở nhóm 60 - 69 tuổi (27,6%). Các yếu tố liên quan đến tăng huyết áp là thừa cân/béo phì (OR = 1,68; KTC 95%: 1,03 - 2,72), sử dụng mỡ động vật thường xuyên (OR = 3,4; KTC 95%: 1,93 - 5,8), vận động thể lực thấp (OR = 2,2; KTC 95%: 1,24 - 4,0), ăn mặn (OR = 2,4; KTC 95%: 1,46 - 3,8), hút thuốc lá (OR=2,0; KTC 95%:1,15-3,2) và ăn ít rau quả (OR = 3,2;  KTC 95%: 1,87 – 5,56 ).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Vân, N. T. H. ., Hạnh, H. X. ., Hạnh, T. T. Đức ., & Vinh, N. V. . (2021). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp ở người Mông từ 30 đến 69 tuổi tại xã Đắk Drông, huyện Cưjut, tỉnh Đắk Nông 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 108–114. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/443