Một số yếu tố nguy cơ của đột biến lệch bội nhiễm sắc thể ở phôi thụ tinh trong ống nghiệm

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Bích Vân Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Duy Bắc Học viện Quân Y, Hà Nội
  • Lê Hoàng Bệnh viện Tâm Anh, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1237

Từ khóa:

Rối loạn nhiễm sắc thể , IVF, NGS, yếu tố nguy cơ

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả rối loạn nhiễm sắc thể (NST) ở phôi thụ tinh trong ống nghiệm thông qua ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới (NGS). Nghiên cứu thực hiện trên 578 phôi của các cặp vợ chồng thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm có phôi nang tạo ra bằng phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) tại Viện mô phôi quân đội - Học viện Quân Y và Bệnh viện Tâm Anh. Kết quả cho thấy tỷ lệ rối loạn nhiễm sắc thể (RLNST) ở phôi 5 ngày tuổi thụ tinh trong ống nghiệm là 42,7%. Không tìm thấy sự liên quan giữa yếu tố tiền sử thất bại IUI, tiền sử thất bại làm tổ, tiền sử sảy thai/thai lưu và RLNST. Tuổi của mẹ ở nhóm dưới 35 tuổi có tỷ lệ phôi lệch bội NST là 36,3%, ở nhóm 35 - 39 tuổi là 49,1% và nhóm trên 40 tuổi là 54,0%. Kết luận là có sự liên quan của tuổi người mẹ với đột biến lệch bội NST. Không có sự liên quan giữa yếu tố tiền sử thất bại IUI, tiền sử thất bại làm tổ, tiền sử sảy thai/ thai lưu và RLNST.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Vân, N. T. B. ., Bắc, N. D. ., & Hoàng, L. . (2023). Một số yếu tố nguy cơ của đột biến lệch bội nhiễm sắc thể ở phôi thụ tinh trong ống nghiệm. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 137–142. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1237