Tiên lượng lâu dài của bệnh lý tim bẩm sinh một thất và vai trò của chẩn đoán trước sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Lý Thịnh Trường Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Bích Vân Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1222

Từ khóa:

Tim bẩm sinh 1 thất, kết quả phẫu thuật, chẩn đoán trước sinh, siêu âm tim thai

Tóm tắt

Bệnh lý tim bẩm sinh một thất là một bệnh lý phức tạp gây những hậu quả nặng nề nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm. Nghiên cứu này nhằm tổng quan về các nghiên cứu bệnh lý tim bẩm sinh một thất và vai trò chẩn đoán trước sinh trên thế giới và Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự tiến bộ của khoa học và hiểu biết sâu về bệnh lý tim bẩm sinh một thất trong những thập kỷ vừa qua đã giúp cải thiện tiên lượng bệnh đồng thời giảm thiểu rõ rệt tỷ lệ tử vong trong điều trị. Nghiên cứu này giúp điểm lại những kết quả điều trị cũng như tiên lượng lâu dài của nhóm bệnh nhân tim một thất trên thế giới trong thời gian gần đây cũng như trong nước, đồng thời cung cấp dữ liệu khái quát về chẩn đoán trước sinh tim thai tại Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Trường, N. L. T. ., & Vân, N. T. B. . (2023). Tiên lượng lâu dài của bệnh lý tim bẩm sinh một thất và vai trò của chẩn đoán trước sinh. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 19–29. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1222