Hiệu quả can thiệp trong truyền thông, giám sát, phát hiện người nhiễm ký sinh trùng sốt rét tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước năm 2018 - 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Khởi Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thành Đồng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Phương Mai Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/101

Từ khóa:

Ký sinh trùng sốt rét, phát hiện ca bệnh chủ động, phát hiện ca bệnh thụ động, Bù Gia Mập

Tóm tắt

Nghiên cứu can thiệp có đối chứng được thực hiện 12 tháng từ tháng 9/2018 - 8/2019 nhằm đánh giá hiệu quả truyền thông, giám sát, phát hiện người nhiễm ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Các biện pháp triển khai can thiệp bao gồm xét nghiệm phát hiện KSTSR qua hệ thống giám sát tại trạm y tế (thụ động), điều tra phát hiện KSTSR chủ động ở những đối tượng nguy cơ và truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình nâng cao nhận thức phòng bệnh sốt rét của người dân. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ KSTSR được phát hiện qua hệ thống giám sát (thụ động) ở nhóm can thiệp và nhóm chứng khác biệt có ý nghĩa thống kê p < 0,05. Kiến thức, thái độ, thực hành phòng bệnh sốt rét của người dân ở cộng đồng được cải thiện rõ rệt, trong đó hiệu quả can thiệp (HQCT) lần lượt là kiến thức tốt (HQCT = 75,89%, p < 0,05), thái độ tốt (HQCT = 38,63%, p < 0,05) và thực hành đúng (HQCT = 18,17%, p < 0,05). Tỷ lệ KSTSR được phát hiện sau can thiệp giảm rõ rệt, trong đó chỉ số hiệu quả (CSHQ) trong nhóm can thiệp giêm sa (CSHQ = 100,0%, p < 0,05), Real-Time PCR (CSHQ = 90,31%, p < 0,05)

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

25-04-2021

Cách trích dẫn

Khởi, N. V. ., Đồng, L. T. ., & Mai, L. T. P. . (2021). Hiệu quả can thiệp trong truyền thông, giám sát, phát hiện người nhiễm ký sinh trùng sốt rét tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước năm 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 106–116. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/101

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả