Thực trạng chi phí điều trị người bệnh suy thận mạn tính giai đoạn cuối tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, 2021

Các tác giả

  • Lý Thị Bích Hòa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng
  • Nguyễn Thị Phương Lan Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/870

Từ khóa:

Suy thận mạn, suy thận mạn tính giai đoạn cuối, chi phí điều trị trung bình PrEP

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định chi phí điều trị người bệnh suy thận mạn tính giai đoạn cuối tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng năm 2021. Nghiên cứu mô tả cắt ngang với sự tham gia của 127 người bệnh được chẩn đoán xác định suy thận giai đoạn cuối được phỏng vấn trực tiếp theo bộ câu hỏi thiết kế sẵn trong khoảng thời gian từ ngày 01/8/2021 đến 31/07/2022 và dựa trên hồ sơ bệnh án, dữ liệu báo cáo thống kê bệnh viện của Medisoft. Kết quả cho thấy tổng chi phí trung bình điều trị/ năm cho một người bệnh suy thận mạn tính (STMT) giai đoạn cuối là 114.780.624 ± 30.737.916 đồng (4858,45 ± 1301,08 USD), trong đó chi trả từ nguồn BHYT là 90.674.686 ± 28.256.417 đồng (3838,09 ± 1196,04 USD), chi trả từ tiền túi người bệnh là 24.105.938 ± 2.481.493 đồng (1020,36 ± 105,04 USD). Do vậy, cần có những chính sách giảm chi phí điều trị cho người bệnh bị STMT giai đoạn cuối để có thể giúp những người bệnh này tiếp tục liệu trình điều trị kéo dài tuổi thọ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Hòa, L. T. B. ., & Lan, N. T. P. . (2023). Thực trạng chi phí điều trị người bệnh suy thận mạn tính giai đoạn cuối tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 71–78. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/870

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả