Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương

Các tác giả

  • Nguyễn Bình Phương Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  • Lương Thị Hồng Lê Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/866

Từ khóa:

Đái tháo đường, tiền đái tháo đường, người từ 30 đến 69 tuổi

Tóm tắt

Dự án phòng, chống bệnh đái tháo đường thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế bắt đầu triển khai tại tỉnh Bình Dương vào năm 2010. Trước đó, chưa từng có nghiên cứu nào xác định tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường trong cộng đồng để làm căn cứ xây dựng chính sách phòng bệnh cho phù hợp với thực tiễn. Đó là lý do nghiên cứu mô tả cắt ngang trên cỡ mẫu 1920 người trong độ tuổi nguy cơ 30 đến 69 tuổi tại 30 cụm - xã của tỉnh Bình Dương thu thập bằng phương pháp PPS từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2011. Kết quả xác định được tỷ lệ mắc tiền đái tháo đường là 21,9% (20,1 - 23,8), sau khi hiệu chỉnh là 15,8%, tỷ lệ ở nam 15,1%, nữ 16,8%, 30 - 39 tuổi, 40 - 49 tuổi, 50 - 59 tuổi, 60 - 69 tuổi lần lượt là: 8,5%, 6,9%, 10,1%, 17,4%, trong đó rối loạn dung nạp glucose là 8,8%, rối loạn đường huyết lúc đói là 7% và khả năng mắc tiền đái tháo đường sẽ tăng lên ở những người thừa cân với PR = 1,3 (1,1 – 1,7), vòng eo cao với PR = 1,7 (1,2 – 2,6), tỷ số eo/hông cao với PR = 1,4 (1,01 – 2,0), người đang mắc tăng huyết áp với PR = 1,5 ( 1,1 – 2,1 ).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Phương, N. B. ., & Lê, L. T. H. . (2023). Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 36–42. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/866

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc