Một số yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đường ở người cao tuổi tại Thành phố Thái Nguyên

Các tác giả

  • Nguyễn Xuân Hoà Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên
  • Đỗ Văn Hàm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên
  • Đinh Thị Ban Mai Trung tâm Y tế Thành phố Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/447

Từ khóa:

Đái tháo đường, người cao tuổi, thành phố Thái Nguyên, yếu tố liên quan

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) ở người cao tuổi tại thành phố Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu mô tả với thiết kế cắt ngang với 520 người cao tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa tiền sử gia đình có người mắc ĐTĐ với bệnh ĐTĐ, với p < 0,001. Có mối liên quan giữa khẩu phần ăn trong 3 ngày gần đây (ăn nhiều cơm, ăn nhiều quả ngọt, uống nhiều nước ngọt, ăn nhiều thịt mỡ) với bệnh ĐTĐ, với p < 0,05. Có mối liên quan giữa huyết áp, giữa thừa cân/béo phì (BMI ≥ 23,0) và to vòng eo với bệnh ĐTĐ. Có mối liên quan giữa kiến thức về các yếu tố nguy cơ của bệnh ĐTĐ, giữa thái độ về hành vi ăn uống hợp lý với bệnh ĐTĐ, giữa hành vi vận động thể lực với bệnh ĐTĐ, với p < 0,05. Khuyến nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi cho người cao tuổi về kiến thức của bệnh ĐTĐ nhằm thay đổi thái độ và hành vi của người cao tuổi về phòng chống bệnh ĐTĐ. Tăng cường triển khai công tác khám sàng lọc, nhằm phát hiện sớm bệnh ĐTĐ trong cộng đồng, đặc biệt cho đối tượng có yếu tố nguy cơ như người có tiền sử người thân mắc ĐTĐ, tăng huyết áp, thừa cân/béo phì, to vòng eo.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Hoà, N. X. ., Hàm , Đỗ V. ., & Mai, Đinh T. B. . (2021). Một số yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đường ở người cao tuổi tại Thành phố Thái Nguyên. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 138–144. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/447

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả