Cải tiến quy trình sản xuất vắc xin rubella bán thành phẩm tại Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Thuý Hường Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Nguyệt Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Hà Nội
  • Ngô Thu Hường Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Xuân Hòa Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Hà Nội
  • Phạm Thành Trường Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Hà Nội
  • Tomio Lee Công ty Kitasato Daiichi Sankyo Vaccine, Nhật Bản
  • Nguyễn Đăng Hiền Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/69

Từ khóa:

Rubella, quy trình sản xuất vắc xin, vắc xin bán thành phẩm

Tóm tắt

Trung tâm nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC) đã tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu tối ưu hóa và cải tiến quy trình sản xuất vắc xin bán thành phẩm rubella dựa trên quy trình chuyển giao công nghệ từ Chính phủ Nhật Bản. Kết quả thu được cho thấy: Nồng độ tế bào nuôi thích hợp là 13× 104 (tế bào/ml), ở nồng độ tế bào này kết quả hiệu giá thu được ổn định qua các lần thử nghiệm, chi phí sản xuất thấp, thời gian làm việc phù hợp trong quá trình sản xuất. Thời điểm thu hoạch hỗn dịch vi rút là vào ngày thứ 14 tính từ thời điểm nuôi tế bào tức vào ngày thứ 4 từ thời điểm rửa và thay môi trường. Quy trình làm tan và chia tank vắc xin đã cải tiến từ việc thu hoạch hỗn dịch vi rút, hộn và lọc trong ngày → chia
tank 10L → đông nhanh → bảo quản ≤ -650 C sang quy trình mới: Thu hoạch các chai nuôi vi rút, hộn hỗn dịch vi rút → chia tank 10L → đông nhanh → bảo quản ≤ -650 C → làm tan đông các tank vắc xin → hộn chung → lọc → chia tank 10L → đông nhanh → bảo quản ≤ -650 C.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Hường, N. T. ., Nguyệt, N. T. ., Hường, N. T. ., Hòa, N. X. ., Trường, P. T. ., Lee, T. ., & Hiền, N. Đăng . (2021). Cải tiến quy trình sản xuất vắc xin rubella bán thành phẩm tại Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 9–18. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/69

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả