Ý định bỏ thuốc lá và một số yếu tố liên quan ở nam trưởng thành đang hút thuốc tại xã Thuỷ Vân, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 - 2019

Các tác giả

  • Phan Văn Sang Trường đại học Y Dược Huế
  • Võ Thị Thu Hiền Trường đại học Y Dược Huế
  • Lê Văn Trung Sơn Trường đại học Y Dược Huế
  • Hồ Thị Thùy Trường đại học Y Dược Huế
  • Phạm Hoài Thư Trường đại học Y Dược Huế
  • Ngô Lý Diệp Đan Trường đại học Y Dược Huế
  • Hoàng Đình Tuyên Trường đại học Y Dược Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/79

Từ khóa:

Ý định bỏ thuốc lá, nam trưởng thành, thuốc lá, thang đo Fagerstrom

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ ý định bỏ thuốc lá và mô tả một số yếu tố liên quan đến ý định bỏ thuốc lá ở nam trưởng thành đang hút thuốc. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 400 nam trưởng thành đang hút thuốc tại xã Thuỷ Vân, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Sử dụng thang đo Fagerstrom để đánh giá các mức độ phụ thuộc nicotin. Bộ câu hỏi soạn sẵn để thu thập thông tin đặc điểm chung và ý định bỏ thuốc lá (sau 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng). Kết quả nghiên cứu cho thấy: Có ý định bỏ thuốc lá chiếm 18,5%. Về các yếu tố liên quan đến ý định bỏ thuốc lá gồm: Đối tượng có nhận lời khuyên từ cán bộ y tế về cai thuốc lá (OR = 2,14 - 95%KTC: 1,25 - 3,61), hút thuốc lá gây ra xung đột gia đình (OR = 2,2 - 95%KTC: 1,19 - 4,01) và đối tượng nhận thức được ảnh hưởng xấu của việc hút thuốc (OR= 5,09 - 95%KTC: 1,18 - 21,84). Kết quả cho thấy, ý định bỏ thuốc lá ở nam trưởng thành đang hút thuốc là thấp. Cần tăng cường Thông tin - Giáo dục - Truyền thông và nghiên cứu can thiệp theo các yếu tố liên quan đến ý định bỏ thuốc lá phát hiện trong nghiên cứu.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Sang, P. V. ., Hiền, V. T. T. ., Sơn, L. V. T. ., Thùy, H. T. ., Thư, P. H. ., Đan, N. L. D. ., & Tuyên, H. Đình . (2021). Ý định bỏ thuốc lá và một số yếu tố liên quan ở nam trưởng thành đang hút thuốc tại xã Thuỷ Vân, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 89–95. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/79

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc