Đặc điểm vi khuẩn học và tỷ lệ kháng kháng sinh ở bệnh nhân nhiễm trùng đường mật cấp tại Bệnh viện Bạch Mai, 2019 - 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Công Long Trung tâm Tiêu hóa gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
  • Tăng Đình Quang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/598

Từ khóa:

Viêm đường mật, cấy mật, chụp mật tụy ngược dòng

Tóm tắt

Vi khuẩn phát triển trong đường mật có thể dẫn tới tình trạng viêm đường mật cấp. Mục tiêu trong nghiên cứu này của chúng tôi là mô tả đặc điểm vi khuẩn tại đường mật khi cấy dịch mật và tình trạng kháng kháng sinh ở những bệnh nhân chụp mật tụy ngược dòng có viêm đường mật cấp tính. Tổng số 70 bệnh nhân được cấy dịch mật, có 44 (62,9%) trường hợp dương tính, vi khuẩn hay gặp nhất là E. coli và Klebsiella lần lượt là 41,3% và 26,1%. Trong kháng sinh đồ của các vi khuẩn phân lập được thì nhóm kháng sinh Vancomycin có tỷ lệ kháng thấp nhất là 8,3%. Không nên sử dụng các kháng sinh nhóm Quinolon và nhóm Cephalosporin để làm phác đồ điều trị ban đầu khi chưa có kết quả kháng sinh đồ vì tỷ lệ kháng cao.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2022

Cách trích dẫn

Long, N. C. ., & Quang, T. Đình . (2022). Đặc điểm vi khuẩn học và tỷ lệ kháng kháng sinh ở bệnh nhân nhiễm trùng đường mật cấp tại Bệnh viện Bạch Mai, 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 148–152. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/598

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc