Một số đặc điểm dịch tễ và lâm sàng bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan tại bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2018 - 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Công Long Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật, Bệnh viện Bạch Mai
  • Đàm Thị Phương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/594

Từ khóa:

Ung thư gan, viêm gan vi rút B, viêm gan vi rút C

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 224 bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai giai đoạn từ 2018 đến 2019 nhằm
mô tả một số đặc điểm dịch tễ và lâm sàng bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan. Kết quả cho thấy tuổi trung bình nhóm nghiên cứu 59,4 ± 10,9 tuổi (từ 28 - 86 tuổi) và tỷ lệ nam/nữ là 5/1. Tỷ lệ nhiễm viêm gan vi rút B trong nhóm nghiên cứu là 75,5%, tỷ lệ nhiễm viêm gan vi rút C là 2,2%, tỷ lệ đồng nhiễm viêm gan vi rút B và vi rút C là 3,1%. Đánh giá phân loại về giai đoạn theo Barcelona (BCLC) chiếm tỷ lệ cao nhất là BCLC B (45,7%), tiếp theo BCLC C là 23,8%, BCLC A là 20,2% và thấp nhất BCLC D là 10,3%. Các trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan được phát hiện là giai đoạn muộn vẫn còn nhiều, cần phải tăng cường sàng lọc ung thư sớm và phòng ngừa viêm gan vi rút B.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2022

Cách trích dẫn

Long, N. C. ., & Phương, Đàm T. . (2022). Một số đặc điểm dịch tễ và lâm sàng bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan tại bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 123–128. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/594

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc