Dịch tễ học phân tử của vi rút hợp bào hô hấp

Các tác giả

  • Ứng Thị Hồng Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội; Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội
  • Hoàng Vũ Mai Phương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Huy Hoàng Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội; Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/581

Từ khóa:

Dịch tễ học phân tử, đa dạng di truyền, RSV, vi rút hợp bào hô hấp

Tóm tắt

 Vi rút hợp bào hô hấp (RSV) là tác nhân chính gây nên các bệnh đường hô hấp dưới ở cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Mặc dù RSV đã được phân lập lần đầu tiên từ năm 1955 nhưng đến nay vẫn chưa có vắc xin hiệu quả. Có rất nhiều các nghiên cứu về RSV đã được thực hiện để phát triển vắc xin ở trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi và người trưởng thành nhưng những loại vắc xin này vẫn chưa được cấp phép để sản xuất. Sự đa dạng di truyền, mang đặc tính theo từng khu vực địa lý, trong khoảng thời gian cụ thể, được đặc trưng bởi tính theo mùa riêng biệt, phụ thuộc vào độ ẩm và khả năng tái nhiễm là những yếu tố khiến RSV có mô hình dịch tễ học phân tử phức tạp. Bài viết này, tổng hợp các nghiên cứu được thực hiện gần đây cả trên thế giới và Việt Nam nhằm đưa ra những xu hướng và triển vọng phát triển trong tương lai của nghiên cứu RSV.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2022

Cách trích dẫn

Trang, Ứng T. H. ., Phương, H. V. M. ., & Hoàng, N. H. . (2022). Dịch tễ học phân tử của vi rút hợp bào hô hấp. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 20–31. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/581

Số

Chuyên mục

Bài báo tổng quan

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả