Đặc điểm dịch tễ học tai nạn thương tích tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang năm 2020

Các tác giả

  • Ngô Thị Hiếu Minh Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội
  • Đặng Văn Xuyên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội
  • Hoàng Thuỳ Dương Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội
  • Nguyễn Thị An Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/456

Từ khóa:

Chấn thương, dịch tễ, bệnh viện đa khoa Đức Giang, bệnh nhân

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả hồi cứu số liệu nhằm mô tả đặc điểm dịch tễ học bệnh nhân vào viện do chấn thương tại bệnh viện đa khoa Đức Giang, thành phố Hà Nội năm 2020. Số liệu được thu thập từ phần mềm OneHIS với 3533 bệnh nhân chấn thương từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020. Kết quả cho thấy 70,3% bệnh nhân là nam giới, 10,1% dưới 15 tuổi và 78,5% là người trưởng thành, số liệu nhập viện do chấn thương cao nhất ở tháng 5 (355 ca). Số ca mắc theo địa điểm có 54,5% ở ngoài đường và 18,4% tại nhà. Các chi, mặt và đầu là cơ quan bị tổn thương nhiều nhất (74,6%). Kết quả điều trị 0,3% tử vong và trung bình thời gian nằm viện là 5,0 ngày. Từ kết quả nghiên cứu cần có các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ chấn thương ở nam giới, độ tuổi 15 - 60 và tai nạn do giao thông.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Minh, N. T. H. ., Xuyên, Đặng V. ., Dương, H. T. ., & An, N. T. . (2021). Đặc điểm dịch tễ học tai nạn thương tích tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 212–219. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/456