Một số đặc điểm rối loạn phổ tự kỷ ở bệnh nhi mắc rubella bẩm sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Thường Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội
  • Nguyễn Văn Bàng Trường Đại học Y Hà Nội
  • Ngô Thị Hiếu Minh Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/454

Từ khóa:

Tự kỷ, rubella bẩm sinh

Tóm tắt

Rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder - ASD) là rối loạn thường gặp ở trẻ em, hiện chưa rõ nguyên nhân. Mặc dù vậy, có một số bằng chứng về sự phát triển ASD trước, trong và sau khi sinh. Nhằm mô tả đặc điểm tự kỷ ở trẻ mắc rubella bẩm sinh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thuần tập trên 295 trẻ mắc rubella bẩm sinh từ năm 2012 đến 2017. Kết quả nghiên cứu có 99 trẻ (33,6%) mắc ASD, nguy cơ ASD ở trẻ có mẹ mắc rubella tuần thai 0 - 8 và 9 - 16 so với ≥ 17 tuần lần lượt là OR = 10,5 (95%CI 3,43 - 32,10) và OR = 5,11 (95%CI 1,75 - 14,97). Nghiên cứu còn cho mấy ASD có mối liên quan với các yếu tố trong và sau sinh (sinh non, nhiễm khuẩn huyết, tim bẩm sinh, giảm thính lực, câm) và các rối loạn phát triển (rối loạn phát triển vận động thô, vận động tinh tế-thích ứng, ngôn ngữ và kỹ năng tương tác cá nhân-xã hội). Từ kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ mang thai cần được phòng ngừa rubella bằng vắc xin sởi-quai bị-rubella.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Thường, N. V. ., Bàng, N. V. ., & Minh, N. T. H. . (2021). Một số đặc điểm rối loạn phổ tự kỷ ở bệnh nhi mắc rubella bẩm sinh. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 196–203. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/454