Mô tả các yếu tố nguy cơ và biểu hiện cảnh báo đột quỵ não của bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế

Các tác giả

  • Hà Thị Thanh Trang Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Lê Văn An Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/445

Từ khóa:

Đột quỵ não, yếu tố nguy cơ, biểu hiện cảnh báo, Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

Tóm tắt

Nhằm mô tả thực trạng nhận thức về yếu tố nguy cơ và biểu hiện cảnh báo đột quỵ não ở bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế, nghiên cứu mô tả cắt ngang từ tháng 9 năm 2020 trên 170 người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên được chẩn đoán tăng huyết áp và chưa có tiền sử mắc đột quỵ não trước đây. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện, đối tượng tham gia được khảo sát bằng bộ câu hỏi. Kết quả như sau: tỷ lệ nhận thức đạt và không đạt về yếu tố nguy cơ đột quỵ não (YTNCĐQN) lần lượt là 29,4% và 70,6%. Yếu tố nguy cơ được xác định nhiều nhất là tăng huyết áp (75,9%). Tỷ lệ nhận thức đạt và không đạt về biểu hiện cảnh báo đột quỵ não (BHCBĐQN) lần lượt là 51,8% và 48,2%. Biểu hiện cảnh báo đột quỵ não được xác định nhiều nhất là: đột ngột tê hoặc yếu liệt vận động nửa người (82,4%). Các yếu tố liên quan với nhận thức đạt YTNCĐQN là tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập bình quân, tình trạng hôn nhân. Các yếu tố liên quan với nhận thức đạt BHCBĐQN là tuổi, thu nhập bình quân, tình trạng hôn nhân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Trang, H. T. T. ., & An, L. V. . (2021). Mô tả các yếu tố nguy cơ và biểu hiện cảnh báo đột quỵ não của bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 122–130. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/445