Ảnh hưởng của nguồn thông tin về kiến thức của yếu tố nguy cơ đột quỵ não ở bệnh nhân tăng huyết áp

Các tác giả

  • Hà Thị Thanh Trang Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Lê Văn An Trường Đại học Y Dược Huế
  • Hà Thị Kiều Trinh Trường Đại học Y Dược Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1416

Từ khóa:

Đột quỵ não, yếu tố nguy cơ, nguồn thông tin

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả ảnh hưởng của các nguồn thông tin đến kiến thức về yếu tố nguy cơ đột quỵ não ở bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, nghiên cứu mô tả cắt ngang với 170 người trưởng thành được chẩn đoán tăng huyết áp và chưa có tiền sử đột quỵ não trước đó. Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp dựa trên bộ câu hỏi soạn sẵn. Kết quả cho thấy tỷ lệ kiến thức đạt về yếu tố nguy cơ đột quỵ não (YTNCĐQN) là 29,4%. Yếu tố nguy cơ đột quỵ não được xác định nhiều nhất là tăng huyết áp (75,9%). Yếu tố nguy cơ được xác định ít nhất là bệnh thận mãn tính chiếm 8,2%. Đa số đối tượng sử dụng nguồn thông tin từ kinh nghiệm từ những người bị bệnh (63,5%), internet là thấp nhất (4,7%). Nguồn thông tin ảnh hưởng đến kiến thức đạt về yếu tố nguy cơ đột quỵ não là sách, báo và gia đình, bạn bè (p < 0,05). Vì vậy, nhân viên y tế cần lựa chọn các nguồn thông tin phù hợp và hiệu quả để nâng cao kiến thức về đột quỵ cho cộng đồng, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao. Từ đó đối tượng có thể phòng ngừa đột quỵ não thông qua việc điều chỉnh có mục tiêu một yếu tố nguy cơ đơn lẻ hoặc một nhóm nhiều yếu tố nguy cơ để ngăn ngừa đột quỵ não mới và tái phát.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Trang, H. T. T. ., An, L. V. ., & Trinh, H. T. K. . (2024). Ảnh hưởng của nguồn thông tin về kiến thức của yếu tố nguy cơ đột quỵ não ở bệnh nhân tăng huyết áp. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 174–181. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1416