Thực trạng một số yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Các tác giả

  • Lê Hoài Thu Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Việt Quang Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/444

Từ khóa:

Yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm, người cao tuổi, Thái Nguyên

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng một số yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi tại thành phố Thái Nguyên năm 2020. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 780 đối tượng người cao tuổi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả: 11,8% hút thuốc hàng ngày. Đối tượng nghiên cứu uống rượu bia quá mức khuyến cáo chiếm 9,1% có sự khác biệt rõ ràng theo giới, cụ thể ở nam giới là 17,3% và ở nữ giới là 1,7%. Tỷ lệ uống rượu bia ở mức nguy hại chiếm 8,3%; nam giới là 16,8% cao hơn ở nữ giới là 0,7%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Tỷ lệ ăn thiếu rau/trái cây theo tiêu chuẩn rất cao (83,8%). Về hoạt động thể lực, có 25,3% đối tượng không đạt hoạt động thể lực.. Tỷ lệ đối tượng bị thừa cân/béo phì là 14,2%.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Thu, L. H. ., & Quang, N. V. . (2021). Thực trạng một số yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 115–121. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/444