Thực trạng bệnh võng mạc đái tháo đường tại một số quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các tác giả

  • Ngô Thị Kim Yến Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
  • Trần Thị Hoài Vi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
  • Nguyễn Tiên Hồng Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
  • Phạm Thị Kim Chi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/436

Từ khóa:

Võng mạc, đái tháo đường, Đà Nẵng

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả thực trạng người bị đái tháo đường gặp biến chứng về bệnh lý võng mạc và một số yếu tố liên quan đến biến chứng bệnh võng mạc ở bệnh nhân bị đái tháo đường tại thành phố Đà Nẵng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được thực hiện từ tháng 30/10/2020 đến tháng 30/4/2021 trên 219 bệnh nhân mắc đái tháo đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường (VMĐTĐ) được dựa trên các tiêu chuẩn, quy định trong chẩn đoán bệnh VMĐTĐ và được xác nhận bởi các bác sỹ chuyên khoa mắt thuộc 02 Bệnh viện gồm Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Đà Nẵng trực tiếp khám và chẩn đoán. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc bệnh VMĐTĐ là 38 trường hợp (chiếm tỷ lệ 17,40%); tỷ lệ không mắc bệnh VMĐTĐ nhưng có bệnh lý khác về mắt là 63/219 người (chiếm 28,80%); phần lớn các đối tượng nghiên cứu có biểu hiện mờ mắt, cụ thể có đến 177/219 người có dấu hiệu này (chiếm 80,8%); người bệnh mắc VMĐTĐ được chuyển tuyến đến bệnh viện mắt để điều trị khẩn cấp là 02 người; trong số các trường hợp mắc bệnh VMĐTĐ có liên quan với một số yếu tố gồm: thời gian mắc đái tháo đường, thị lực giảm (qua phân tích hồi quy đa biến logistics, p < 0,05).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Yến, N. T. K. ., Vi, T. T. H. ., Hồng, N. T. ., & Chi, P. T. K. . (2021). Thực trạng bệnh võng mạc đái tháo đường tại một số quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng . Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 59–64. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/436