Thực trạng thực hành quản lý vệ sinh kinh nguyệt của học sinh nữ tại một số trường học tại Hà Nội và Quảng Bình

Các tác giả

  • Lê Minh Thi Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Bùi Thị Tú Quyên Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Phan Đình Hiệp Tổ chức Plan International, Hà Nội
  • Bùi Thị Ngọc Tổ chức Plan International, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/430

Từ khóa:

Vệ sinh kinh nguyệt, viêm đường sinh sản, học sinh, thực hành, sức khỏe sinh sản, trường học, Plan quốc tế

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thực hành quản lý vệ sinh kinh nguyệt của các em gái từ lớp 5 tới lớp 12 tại 7 trường ở Hà Nội và Quảng Bình. Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp định lượng với 494 học sinh nữ bằng bảng hỏi tự điền. Nghiên cứu định tính với 8 thảo luận nhóm với học sinh và 24 phỏng vấn sâu, thầy cô và các cán bộ y tế trường học năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thực hành chưa đạt chiếm 20,9%.  Học sinh tiểu học có thực hành không đạt cao hơn so với học sinh khối lớn. Không có sự khác biệt về thực hành theo dân tộc. Học sinh tại 6/s trường nghiên cứu có xu hướng nhịn vào nhà vệ sinh do quá tải và không sạch. Nghiên cứu khuyến nghị nhà trường, thầy cô và phụ huynh thường xuyên trao đổi về các khó khăn của học sinh nữ, chú trọng xây dựng và cải tạo nhà vệ sinh, tạo môi trường thân thiện cho vệ sinh kinh nguyệt tại trường.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-11-2021

Cách trích dẫn

Thi, L. M. ., Quyên, B. T. T., Hiệp, P. Đình ., & Ngọc, B. T. . (2021). Thực trạng thực hành quản lý vệ sinh kinh nguyệt của học sinh nữ tại một số trường học tại Hà Nội và Quảng Bình. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 150–158. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/430

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc